De website www.isolatie-advies.be maakt gebruik van cookies. Kom hier meer te weten over ons cookiebeleid.

Normen

De isolatienormen in Nederland zijn al enige tijd niet meer drastisch gewijzigd. De reden hiervoor is dat een wijziging van de normen heel wat kosten met zich meebrengt. Want wanneer een grote verhoging opgelegd wordt, zullen heel wat huizen niet meer voldoen. Voor nieuwbouw echter is dit een andere zaak. Wie een huis bouwt, moet aan de huidige isolatienormen voldoen. Dit vergt enige investering, maar brengt ook heel wat besparingen met zich mee. Gezien de isolatienormen een verplichting zijn en niet enkel een richtlijn, dien je ze goed na te gaan voor je gaat bouwen. Op een later tijdstip aanpassingen doorvoeren is veel duurder dan direct voor een afdoende isolatie kiezen.

Isolatienormen; de isolatie-eis

Aan het eind van 2014 heeft de Tweede Kamer besloten om de epc naar 0.4 te verlagen. Naast de verlaging is eerder met de Tweede Kamer afgesproken om de minimumeisen voor isolatie aan te scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Per 1 januari 2013 is de eis voor glas (U-waarde) aangescherpt naar HR++ glas. Op 1 januari 2015 wordt de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd van 3,5 naar 5 m²k/W. De brancheorganisaties verbonden aan het Lenteakkoord hebben in hun brief van 5 maart 2013 verzocht de minimumeis voor de gebouwschil als volgt te differentiëren: voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m²K/W. Uit onderzoek naar de kostenoptimaliteit blijkt een gedifferentieerde Rc-waarde iets gunstiger uit te vallen dan de Rc-waarde van 5 m²k/W. Minister Blok is daarom voornemens deze gedifferentieerde Rc-waarde wel per 1 januari 2015 in te voeren (bron: NEN.nl).

Waarom isolatienormen?

De reden om een verplichte isolatienorm in het leven te roepen, heeft alles te maken met de invloed van onze levenswijze op het milieu. Wie slecht isoleert verbruikt heel wat meer energie en dat heeft een grote impact. Enerzijds op onze eigen geldbeugel, maar anderzijds ook op onze omgeving gezien we vaak gebruik maken van uitputbare grondstoffen. Naast een goede isolatie is ook een goede ventilatie een noodzaak. Een zwaar geïsoleerd huis is namelijk een huis dat haast luchtdicht is en waaruit vocht dus niet kan ontsnappen. Wanneer de lucht niet afdoende ververst wordt, kan dit heel wat problemen met zich meebrengen.

Wat betekent dit voor jou?

Er zijn veel huizen die niet voldoen aan de norm. Als je woning voor 2005 gebouwd is dan is er een grote kans dat deze woning niet aan de isolatienormen voldoet. Het is daarom verstandig om eerst een inventarisatie van de huidige isolatie te doen om vervolgens een goed beeld van de benodigde aanpassingen te krijgen. Een isolatiebedrijf kan je hier goed bij helpen. Vraag hier alvast een isolatie offerte met het oog op een goede isolatie die aan de normen voldoet.