De website www.isolatie-advies.be maakt gebruik van cookies. Kom hier meer te weten over ons cookiebeleid.

Disclaimer

Hieronder vind je de algemene spelregels en voorwaarden voor het gebruik van Isolatie.net. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteedt wordt, kan Isolatie.net geen garantie bieden wat betreft de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van de website.

Algemene spelregels voor het gebruik van Isolatie.net

Op Isolatie.net kun je naast het vergaren van veel informatie over thermische woningisolatie, ook bij meerdere isolatiebedrijven een offerte aanvragen. Isolatie.net zorgt ervoor dat jouw aanvraag bij de juiste lokale isolatiebedrijven terecht komt; bedrijven die jouw opdracht kunnen leveren in jouw woonplaats. De benaderde isolatiebedrijven sturen hun offertes direct per email naar je toe.

Aanvragen

– Het aanvragen van een offerte bij Isolatie.net is kosteloos en geheel vrijblijvend. Indien bedrijven kosten in rekening brengen voor aanvullende diensten, zoals bepaalde berekeningen, tekeningen of andere kosten, dan zullen zij dit vooraf nadrukkelijk aan jou kenbaar maken en om jouw akkoord hierin vragen. Zo een aanbod kun je natuurlijk altijd weigeren.

– Bij het aanvragen van een offerte ben je verplicht jouw gegevens correct en volledig in te vullen. Aanvragen met onjuiste of onvolledige contactgegevens en/of onjuiste opdrachtgegevens nemen wij wel in behandeling, maar kunnen wij in die hoedanigheid niet verwerken en doorsturen naar de aangesloten bedrijven. Indien wij jouw aanvraag niet kunnen verwerken is het helaas niet mogelijk om je in contact te brengen met isolatiebedrijven. Je zou dan opnieuw een aanvraag moeten indienen; dit keer wel met de juiste gegevens en omschrijvingen.

– Het aanvragen van een offerte is alleen toegestaan indien deze daadwerkelijk is gebaseerd op een echte en reële opdracht. Zodra wij het vermoeden hebben dat een offerteaanvraag niet gebaseerd is op een reële opdracht, zullen wij de aanvraag niet verwerken. De aangesloten bedrijven steken veel tijd en kosten in het maken en versturen van de offertes en daarvoor moeten zij wel zicht hebben op een eventuele opdracht.

– Het kan zijn dat de bedrijven na het ontvangen van jouw offerteaanvraag contact met je opnemen, bijvoorbeeld als er aanvullende informatie nodig is voor het uitbrengen van een offerte, of als de ingevulde informatie verdere uitleg behoeft. De bedrijven kunnen contact met jou opnemen per e-mail of telefoon. Voor bepaalde producten en/of diensten kan het zijn, dat het bedrijf een afspraak met je wil maken om de situatie te bekijken.

– Isolatie.net kan niet garanderen dat je een minimum aantal offertes ontvangt, als een reactie op jouw offerteaanvraag. Het kan zijn dat de aangesloten bedrijven om bepaalde redenen niet op jouw aanvraag in kunnen gaan. In dat geval kunnen wij de bedrijven helaas niet verplichten je toch een voorstel te doen. Wel kunnen wij jouw aanvraag in dat geval eenmalig opnieuw onder de aandacht van de bedrijven brengen.

– Het is niet verplicht, maar het wordt wel gewaardeerd, als je ook een bericht stuurt naar de bedrijven die een offerte hebben uitgebracht, ook al zullen zij de opdracht niet toegewezen krijgen.

Aansprakelijkheid

– Isolatie.net stuurt jouw offerteaanvraag direct door naar de geschikte bedrijven en staat vanaf dat moment buiten alle contact tussen jou en de bedrijven en een eventuele relatie die je met de isolatiebedrijven aangaat. Wij kunnen dan ook op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor conflicten of financiële en/of materiële schade. Conflicten en schade zijn tot op vandaag echter niet voorgekomen! Dit mede omdat wij de bedrijven voor je zorgvuldig hebben voorgeselecteerd. De meeste bedrijven hebben dan ook een bepaald keurmerk.

– De bedrijven brengen hun offertes, zonder tussenkomst van Isolatie.net, direct aan je uit en doen dit onder hun eigen naam en voorwaarden.

– De bedrijven zijn door Isolatie.net, voor deelname, gecontroleerd op uitstraling en betrouwbaarheid. Je bepaalt zelf welk bedrijf de opdracht krijgt en je dient daarbij dus zelf rekening te houden met eventuele kwaliteitseisen en garanties. Je bent ook geheel zelf verantwoordelijk voor je keuze.

– Isolatie.net doet haar best de kwaliteit van de deelnemende bedrijven te waarborgen, maar geeft geen garanties voor kwaliteit van het uitgevoerde werk of de deelnemende bedrijven. Isolatie.net informeert wel naar ervaringen van jou als aanvrager en zal bij negatieve ervaringen met een bedrijf, indien nodig, maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door het beëindigen van de deelname.

– Isolatie.net geeft geen garantie dat de aangesloten bedrijven je daadwerkelijk een offerte uitbrengen.